De verklaring van jouw score bij de ©Purpose Index

Verklaring score Purpose Index

Vragen 3, 4, 8 gaan over de positieve betekenis. De positieve betekenis schaal weerspiegelt de mate waarin mensen hun werk zien als betekenis in hun leven.

Vragen 1, 7, 9 gaan over betekenis geven door middel van werk. Deze schaal geeft weer in hoeverre het werk vaak een bron is van bredere betekenis in het leven van mensen.

Vragen 5, 6, 10 gaan over de motivatie voor groter goed. Deze schaal geeft de mate weer waarin mensen zien dat hun inspanningen op het werk een positieve bijdrage leveren aan anderen of de samenleving.

Vragen 2, 11, 12 gaan over de betekenis voor de organisatie. Deze schaal laat zien hoeverre men zich betekenisvol verbonden voelt met de organisatie waar men voor werkt

De totaalscore zegt ook iets over de diepte waarop mensen hun werk ervaren als zinvol, als iets waar zij persoonlijk in investeren, en wat een bron kan zijn van een rijk en bevredigend leven.

Lage scores op een van deze schalen weerspiegelen een gebrek aan betekenis op het werk, en kunnen voorspellend zijn voor een geringe bevlogenheid, lage betrokkenheid bij de organisatie, hoge intenties om te vertrekken en lage motivatie.

Mensen die laag scoren op deze schalen hebben vaker het gevoel van een gebrek aan steun en begeleiding door hun leidinggevende. Ze hebben meer kans op verzuim, en meer kans op een lager niveau van welbevinden.