We zien dat met name grote organisaties moeite hebben om jonge professionals te verleiden om bij hen te komen werken, en als ze eenmaal binnen zijn hen ook te laten bijdragen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met cultuur, de ‘clash’ tussen generaties. ook het echt inzetten van deze jonge professionals bij de koers van de organisatie en het gebrek aan talenten programma’s is dan een gemis.

'SOMETIMES IT'S THE JOURNEY THAT TEACHES YOU A LOT ABOUT YOUR DESTINATION.' - DRAKE


WORKSHOP

Aan young professionals wordt als eerste gevraagd: wat kun je? Dat is dus de vraag naar je talenten. Daarna wordt er gevraagd: wat wil je? Dat is de vraag naar je missie in je werk. Je stip op de horizon. Te vaak wordt echter de meest belangrijke vraag dan niet gesteld: wie ben je (in je vak)?

Young & Rebel organiseert 22 juni in Utrecht een rebellerend event voor young professionals. 

Young & Rebel organiseert 22 juni in Utrecht een rebellerend event voor young professionals. Young & Rebel adviseert, organiseert en stimuleert organisaties met hun werving, beleid en ontwikkeling van young professionals.


be a rebel with a cause

In het traject ‘Be a Rebel with a Cause’ brengen we een groep jonge professionals uit verschillende organisaties bij elkaar. Het is een groep die vooraf goed gescreend is op kwaliteiten, talenten, ambities en verlangens. Iedere jonge professional heeft een mandaat vanuit de eigen organisatie om een stevig probleem of uitdaging van de eigen organisatie in te brengen. Deze problemen en/of uitdagingen worden daarmee het materiaal waar we mee gaan werken.

Het mandaat van de eigen organisatie is belangrijk want samen met de groep zullen we in het traject echt stappen gaan zetten om de problemen/kansen het hoofd te gaan bieden. We onderzoeken, graven dieper, draaien zaken om, lichten vloerkleedjes op en komen tot heldere nieuwe inzichten.

Het traject ‘Be A Rebel With A Cause’ bestaat uit 6 losse dagen met daartussen voldoende tijd voor iedereen om zaken uit te zoeken en op een rij te zetten. Ook voor reflectie naar de eigen organisatie.

Naast problem solving en spannende uitdagingen vanuit de organisaties gebruiken voor nieuw beleid, gaan we met de jonge professionals ook eigen drijfveren onderzoeken. Waar liggen je ambities, wat is jouw ‘purpose’, hoe ontwikkel je talenten? Zo werken we zes dagen samen aan een spannend en opbouwend programma.