purpose workshops

 

 

Herken je de stem in jezelf om meer betekenis te geven aan je loopbaan? Knaagt dat gevoel ook aan je om meer ruimte te geven om je talenten ten volle in te zetten in je werk? In de workshop 'De ©Groei Factor' leer je welke talenten de sterke punten zijn en die te verbinden met betekenis in werk en leven.

De organisaties van morgen, de bedrijven van de toekomst kennen straks alleen maar mensen die nagedacht hebben over hun persoonlijke betekenis. Kennen alleen maar leiders die ervaren hebben wat hun persoonlijke betrokkenheid betekent voor hun medewerkers. Kennen alleen maar managers en bestuurders die hun persoonlijke betekenis in daden weten uit te drukken. In de workshop 'Working with Purpose' voor leiders van een organisatie gaan we het verschil bekijken, ondervinden, uitwerken en vooral manifest maken.

In de workshop ‘De Gelukkige Baan’ ga je aan de slag met al je vragen over jouw carrière. Een grote groep mensen is – net als jij– op zoek naar een andere baan, op zoek naar werk waar ze meer van betekenis kunnen zijn. Voordat je echter gaat zoeken, is het handig om te weten waar je naar gaat zoeken.

Aan young professionals wordt allermeest gevraagd: wat kun je? Dat is dus de vraag naar je talenten. Daarna wordt er gevraagd: wat wil je? Dat is de vraag naar je missie in je werk. Je stip op de horizon. Te vaak wordt echter de meest belangrijke vraag dan niet gesteld: wie ben je (in je vak)? In de workshop 'Be the Hero in your own Story' pakken we dit op.