In de wereldwijde studie 'Purpose at Work', waarbij  15.000 LinkedIn gebruikers werd gevraagd naar betekenis van en op het werk wordt duidelijk dat dat steeds meer mensen betekenis zoeken in hun werk. En juist in het vinden van die betekenis beter werken. 

Een ding is wel duidelijk: alleen organisaties die vanuit een heldere purpose willen werken zullen succesvol zijn in 2020.

'Working with Purpose'

'Purpose is een werkwoord'

'Purpose is what it takes to survive'

It's no secret that employees and leaders see the importance of purpose in business. What does it really mean to bring purpose to life for employees, and why does it matter for the business?

 

 

 

Traject van vier dagdelen - 'Werken doe je met purpose'.

'Werken doe je met purpose' gaat over nieuwe manieren om leiding te geven aan organisaties die vanuit hun purpose willen werken. Leiders leren hier om de organisatie te besturen vanuit:

Persoonlijke betekenis. Een visie voor je organisatie is alleen van betekenis wanneer je hier zelf echt bij betrokken bent. De vragen die je aan je medewerkers stelt zijn alleen relevant, wanneer je ze ook zelf wilt en kunt beantwoorden. Betekenis begint bij jezelf. Je eigen rol, je eigen handel en wandel.

Sociale betekenis. De verbinding tussen jou en de ander. Praktisch betekent dit dat er gekeken wordt naar de relaties tussen medewerkers, maar ook naar de relaties buiten de organisatie. Toeleveranciers, klanten, de hele keten.

Maatschappelijke betekenis. Juist organisaties hebben een grote invloed in de noodzakelijke verandering in de samenleving. En een verantwoordelijkheid. Het economisch handelen moet dan ook doortrokken zijn van die visie.

In een uitgekiende traject voor leiders van de organisatie nemen we het idee purpose in jouw organisatie onder de loep. Niet alleen het waarom, maar ook wat, hoe en vooral wie?

Ook over je eigen rol in de organisatie. Wat verwacht je en wordt er van je verwacht? Hoe werk je vanuit deze veranderende positie?

Lees hier meer in de flyer

Ik adviseer organisaties die vanuit purpose hun werk willen doen. Organiseer inspirerende sessies met directies die zoeken naar de essentie van hun bedrijf. Haal teams door de 'wasstraat' om met elkaar weer dezelfde urgentie te ervaren. Begeleid HR in het werven en matchen van de juiste mensen op de juiste plek. Maak samen met managers weer ruimte voor innovaties. Ofwel: werken doe je met purpose.